EVOLVE

 

 


Bilimsel Program

 

 PALYATİF BAKIMIN GELİŞİMİ / DÜNYADA VE TÜRKİYEDE

 PALYATİF BAKIMDA AĞRI VE SEMPTOM YÖNETİMİ

 KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM

 GERİATRİK PALYATİF BAKIM

 PEDİYATRİK PALYATİF BAKIM

 KRONİK AKCİĞER HASTALIKLARINDA PALYATİF BAKIM

 KRONİK RENAL HASTALIKLARDA PALYATİF BAKIM

 KRONİK KALP HASTALIKLARINDA PALYATİF BAKIM

 KRONİK KARACİĞER HASTALIKLARINDA PALYATİF BAKIM

 PROGRESİF NÖROLOJİK HASTALIKLARDA PALYATİF BAKIM

 ÖLÜMDEN ÖNCE YAŞAM / HAYATI ANLAMLANDIRMAK

 PALYATİF BAKIMDA ETİK VE HUKUKİ KONULAR

 PALYATİF BAKIMDA İNTEGRATİF YAKLAŞIMLAR